Saturday, August 9, 2008

Analisis Nilai Perkhidmatan Organisasi dalam mencapai misi dan visi

Analisis Nilai-Nilai Dalam Organisasi

Catatkan nilai-nilai utama yang terdapat dalam organisasi anda pada ruangan berikut:

Bil. Nilai Keterangan
1. Kualiti Pelanggan adalah diutamakan,Perkhidmatan yang berkualitiPenilaian Nilai Personal Anda Dalam Organisasi


Arahan:Buat satu susunan nilai-nilai personal dalam satu susunan mengikut keutamaan di mana nombor 1 adalah menunjukkan keutamaan utama dan nombor 18 adalah keutamaan yang terendah

Langkah TindakanPilih 10 sifat keutamaan teratas pada setiap ahli pasukan dan rekodkan pada kertas putih/papan putih bersama jumlah skor undian untuk nilai tersebut.Susunkan setiap faktor mengikut jumlah skornya keutamaannya.

Adakah terdapat banyak nilai-nilai yang dikongsi bersama dari perbezannya?


Apa yang saya nilai dalam organisasi saya bekerja adalah organisasi yang utamakan nilai-nilai berikut:

Pilihan Keutamannya Nilai-nilai Pencapaian: sumbangan yang bermakna kepada organisasi dan masyarakat.

Keseimbangan: keperluan organisasi dan individu.

Kecantikan: nilai estetika seperti taman, reka bentuk pejabat dan bangunan dan persekitaran kerja.

Penyayang: perasaan orang diutamakan, kesihatan dan perhubungan baik

Selesa: Fizikal dan hubungan sesama ahli organisasi

Adil dan saksama: menyediakan peluang kepada semua orang

Kebebasan: ahli boleh membuat pilihan dan menyatakan pendapat secara bebas dan terlibat dalam membuat keputusan organisasi.

Menunaikan janji: rasa bertanggungjawab memenuhi dan memberi sumbangan kepada organisasi dan masyarakat

Harmoni: perhubungan yang harmoni, penting kepada penyelesaian masalah dari menyalahkan orang lain.

Humanistik: penting kepada perhubungan kemanusiaan

Integrasi: Perhubungan yang sepadu dan rasa Satu

Bermatlamat: mempunyai wawasan, matlamat, hala tuju yang jelas.

Spontan: bertindak balas kepada keperluan, fleksibel, terbuka kepada perubahan baru dan idea-idea baru untuk organisasi

Selamat: kuat sebagai tempat berlindung tanpa rasa bimbang

Penyokong: ketua dan ahli saling memberi sokongan antara satu sama lain

Kejayaan dan keberkesanan: pemimpin dan ahli yang mempunyai rekod perkhidmatan dan pencapaian yang cemerlang

Rumah mesra: mesra, “friendly”, riang dan keseronokan bekerja dan dalam perhubungan khususnya terhadap pelanggan

Berstruktur: bekerja dengan satu set polisi, peraturan dan prosedur yang jelas.
Formula Analisis Nilai Organisasi


PR = JP x Ko x Pe x Ni (Kk x Ga)PR: Prestasi

JP: Jelas peranan (sejauh manakah setiap orang jelas dan ketahui apakah yang sepatutnya mereka lakukan)

Ko: Kompetensi: (Adakah setiap orang mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan apa yang diharapkan daripada mereka?) (masa kini dan masa depan)

Pe: Persekitaran: (Adakah terdapat tempat kerja – fizikal, peralatan, faktor kumpulan, struktur organisasi, budaya kualiti yang kondusif untuk melakukan apa yang diperlukan?)

Ni: Nilai: (Adakah semua orang secara umumnya menerima apa yang diminta mereka lakukan dan apa yang dilakukan oleh organisasi tidak salah?)

Kk: kesesuaian kedudukan: (adakah secara umumnya semua orang berada pada kerja yang mereka suka?) (Darjah kepuasan kerja)

Ga: Ganjaran: (Adakah ganjaran bersesuaian dengan apa yang dijangkakan, terhadap prestasi atau hasil kerja, memotivasikan setiap individu, dan keperluannya untuk maklum balas?) (sama ada secara ekplisit dan Intrinsik).

No comments: